< Nazad

Policijska akademija

Adresa: ul. Dobojska 32,
Sarajevo
Kontakt-telefon: +387 33 280-025
Fax: +387 33 661-043
E-mail: pavrsvpr@bih.net.ba

             policijskaakademija@fmup.gov.ba

Organizacijska strukrura

Poslovi Akademije vrše se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, i to:

Direktor Taib Spahić

Taib (Mustafa) Spahić rođen je 1953. godine u Zenici, gdje je završio gimnaziju i fakultet. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu je 2008. godine magistrirao o temi "Sigurnosni aspekti demokratske kontrole policije u Bosni i Hercegovini", a 2012. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom "Razvoj nacionalnih policija u evropskim integracijskim procesima" i stekao naučni stepen doktora nauka odbrane i sigurnosti.

Završio je nekoliko viših specijalizovanih kurseva o savremenim strategijama policijskog djelovanja, kao i iz policijske obuke, u uglednim policijskim ustanovama u SAD-u i Evropi, kao i u Bosni i Hercegovini.

Deceniju i po radio je kao profesor i direktor u srednjoj tehničkoj školi, a za načelnika Policijske uprave Zenica (150.000 stanovnika) postavljen je 1996. godine. Za direktora Policijske akademije FMUP-a u Sarajevu postavljen je od njenog osnivanja u skladu sa demokratskim reformskim principima obuke policije, od oktobra 1998. godine.  Na Policijskoj akademiji uspješno je vodio mnoge međunarodne projekte reforme i uspostave modernog sistema policijske obuke, kao i profesionalne i multietničke policije u Bosni i Hercegovini.

Aktivno je bio angažovan u procesu reforme policijskih struktura u Bosni i Hercegovini. U toku 2006. godine bio je direktor Izvršnog tijela i član Upravnog odbora u Direkciji za provođenje restrukturiranja policije u BiH, a početkom 2008. godine imenovan je u Radnu grupu Vijeća ministara BiH za reformu policije u Bosni i Hercegovini

Napisao je knjige: "Partnerstvo sa zajednicom – preduslov uspješnog rada savremene policije", "Partnerstvo sa zajednicom – policija i građani u misiji reforme", te "Policijska obuka u Evropi – jedinstvo u raznolikosti",  "Sigurnosne determinante demokratske tranzicije policije u Bosni i Hercegovini", a 2012. godine objevio je knjigu "Razvoj nacionalnih policija   u Evropi" . Koautor je knjiga: "Pravilno upravljanje u Bosni i Hercegovini – policijska obuka za demokratiju" i "Management, Policing and Governance" i "Priručnika za obuku policijskih službenika i službenica o postupanju u slučajevima nasilja u porodici". Od navedenih knjiga tri su od strane njemačkog izdavača "Felix Verlag" objavljene u Njemačkoj, na  engleskom jeziku.  Napisao je i objavio više stručnih radova iz oblasti proaktivnog policijskog rada i policijske obuke te bio predavač o temama policijska obuka, reforma policije i rad policije u zajednici na više međunarodnih foruma i konferencija. Bavi se i književnošću i do sada je objavio tri  zbirke poezije: "Pijev vrana u magli",  "Pasje doba" i "Pletenice bespuća".

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad akademiji

Osnovna obuka

 • Nastavni plan i program osnovne obuke za čin policajac, broj: 09-648 od 19. 4. 2007. godine,
 • Nastavni plan i program za čin mlađi inspektor, broj: 09-648 od 19. 4. 2007. godine,
 • Pravilnik o uniformama kadeta Policijske akademije («Sl. novine Federacije BiH», broj: 29/06),
 • Odluka o visini troškova osnovne policijske obuke kandidata na Policijskoj akademiji FMUP-a («Službene novine Federacije BiH», broj: 47/06),
 • Pravilnik o radu stručnih organa Policijske akademije, broj: 10-637 od 15. 9. 1999. godine.

Stručna obuka

 • Pravilnik o stručnom usavršavanju policijskih službenika («Službene novine Federacije  BiH», broj: 60/05),
 • Nastavni plan i program za opererativne kriminalističke tehničare, broj: 09-681 od 23. 4. 2007. godine,
 • Obuka za borbu protiv organizovanog kriminala, broj: 09-1210 od 26. 5. 2008. godine,
 • Zloupotreba droga, broj: 09-2506 od 14. 11. 2007. godine,
 • Dokumentovanje seksualnih delikata, broj: 09-2511 od 14. 11. 2007. godine,
 • Dokumentovanje ratnih zločina, broj: 09-2512 od 14.11. 2007. godine,
 • Ispitivanje fizikalno-hemijskim metodama, broj: 09-2510 od 14.11. 2007. godine,
 • Istraživanje bioloških tragova, broj: 09-2509 od 14. 11. 2007. godine,
 • Ispitivanje dokumenata, broj: 09-2508 od 14. 11. 2007. godine,
 • Standardizovano pisanje policijskih izvještaja, broj: 09-1355,
 • Napredni kurs o pisanju policijskih izvještaja, broj: 09-1354,
 • Narušavanje JRM-a u većem obimu, broj: 09-1021,
 • Radnje dokazivanja i posebne istražne radnje, broj: 09-2886 od 19. 12. 2007. godine,
 • Osnovni kurs iz kontradiverzione zaštite, broj: 09-1358,
 • Osnove kriminalističke obavještajne analize, broj: 13/2-34-9-91 od 15. 2. 2007. godine,
 • Upotreba tahografa u kontroli saobraćaja od strane policije, broj: 09-1021,
 • Trgovina ljudima, broj: 09-1356,
 • Samoodbrana i borilačke vještine, broj: 09-1359,
 • Stres i rješavanje konflikata, broj: 09-1352,
 • Ljudsko dostojanstvo i policija, broj: 09-1353,
 • Opći saobraćajni kurs, broj: 09-1357,
 • Motociklistički kurs, broj: 09-953,
 • Osiguranje vrlo važnih ličnosti i objekata, broj: 09-2507 od 14. 11. 2007. godine,
 • Obuka inspektora za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine, broj: 04-317,
 • Permanentna obuka policije, broj: 09-2885 od 19. 12. 2007. godine,
 • Pravilnik i program obuke za sticanje certifikata za obavljanje poslova fizičke ili tehničke zaštite ljudi i imovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 54/02).

Obuka u rukovanju bojevim oružjem

Instrukcija o organiziranju i provođenju vježbi gađanja na strelištu «Suhodol»FMUP-a.

 
Odsjek za
odnose s javnošću

Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 280-020
lokali: 3322, 3314, 3106 i 3137
Fax: + 387 33 280-020, lokal 3321

Pitajte Ministarstvo 
Srijeda,
02. septembar 2015.
RSS aktuelnosti