< Nazad

Kanton Livno

ministar: Darinko Mihaljević
policijski komesar: v.d. Milan Juranić

  • Kanton Livno nalazi se na zapadnom dijelu FBiH, duž granice s Republikom Hrvatskom. Unutar BiH graniči s kantonima Unsko-sanskim, Srednjobosanskim, Hercegovačko-neretvanskim i Zapadnoherčegovačkim, te s Republikom Srpskom.
  • Kanton obuhvaća šest općina: Livno, Tomislav Grad, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar, i ima površinu od 5020 km2, što čini 19% površine FBiH. Dužina granice s Republikom Hrvatskom je oko 120 km, a s Republikom Srpskom oko 70 km.
  • Procjenjuje se da trenutno na prostoru Kantona obituje oko 90.000 stanovnika.
  • Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Livno pored MUP-a u sjedištu, ima još tri Policijske uprave: PU Livno (PS Livno i PS Glamoč), PU Tomislav Grad (PS Tomislav Grad i PS Kupres) i PU Drvar (PS Drvar).
Kontakti u MUP-u Telefon Web / E-mail
CENTRALA 034 206 077  info@mupk10livno.com
KABINET MINISTRA 034 203 673  
URED KOMESARA 034 208 432  
SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE 034 201 900, lok. 243  
SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE 034 201 900 lok 254  
OPERATIVNI CENTAR 034 203 673  
GLASNOGOVORNIK 034 201 900, lok. 237  
URED ZA ŽALBE 034 201 900, lok. 222  
UNUTARNJA KONTROLA 034 201 900, lok. 209  
     
PU Tomislav Grad 034 352 122  
PU Livno 034 201 456  
PU Drvar 034 820 092  
Odsjek za
odnose s javnošću

Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 280-020
lokali: 3322, 3314, 3106 i 3137
Fax: + 387 33 280-020, lokal 3321

Pitajte Ministarstvo 
Četvrtak,
11. februar 2016.
RSS aktuelnosti