< Nazad

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05

Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
„Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05 (PDF)

 
Odsjek za
odnose s javnošću

Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
Tel: + 387 33 280-020
lokali: 3322, 3314, 3106 i 3137
Fax: + 387 33 280-020, lokal 3321

Pitajte Ministarstvo 
Nedjelja,
14. februar 2016.
RSS aktuelnosti